BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Název anglicky Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences
Autoři BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA.
Vydání 1. vyd. Brno, 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8458-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 437 záznamů
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 8. 1. 2019 11:08.
Anotace
Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.
Anotace anglicky
The monograph summarizes the main outputs of the research called Health-promoting and Health-threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences, supported by the Czech Science Foundation. It integrates five studies divided into individual chapters on the issue of health-related behavior and its relation to personality, constructs of optimism and pessimism, hope, ontogeny and neuropsychological phenomena. The presented conclusions contribute not only to a deeper theoretical understanding of the examined relations, but also to practical support of readers’ self-regulation mechanisms, which, consequently, help them take better care of their own health. The publication is intended for the professional public, thematically addresses primarily professionals and students in psychology, health, education and other social sciences, which deal with issues closely related to human health problems.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 15:22