DENGLEROVÁ, Denisa. Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments. Sociální pedagogika, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, ročník 4, č. 2, s. 7-18. ISSN 1805-8825.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments
Název česky Testování inteligence v různých socio-kulturních prostředích
Autoři DENGLEROVÁ, Denisa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální pedagogika, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 1805-8825.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00088708
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky test inteligence; kognitivní schopnosti; fluidní inteligence; kulturně relevantní test; dynamické testování; sociálně znevýhodněné prostředí
Klíčová slova anglicky test of intelligence; cognitive abilities; fluid intelligence; culture relevant test; dynamic testing; socially disadvantaged environment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930. Změněno: 8. 3. 2017 13:21.
Anotace
This study concerns possibilities for fair testing of intellectual abilities in the context of different sociocultural environments. It traces the history of testing and misuse of test results to discriminate against various groups. Using examples of specific items from currently used WISC tests, the study shows how the environment influences test results. It then describes four models of the relationship between intelligence and tools to measure it in various sociocultural environments. In the last part of the study we propose a possible development of psychological testing that might make it truly fair and thus widely usable. We mention different paths to culturally appropriate tests with an emphasis on principles of dynamic testing.
Anotace česky
Studie se zabývá možnostmi spravedlivého testování intelektových schopností v kontextu různých sociokulturních prostředí. Zabývá se dějinami testování a zneužitím testových výsledků k diskriminaci různých skupin. Na příkladech konkrétních položek z aktuálně používaných testů WISC ukazuje, jak prostředí ovlivňuje testový výsledek. Dále představuje čtyři modely vztahu mezi inteligencí a jejími měřicími nástroji v odlišných sociokulturních prostředích. V poslední části studie představujeme návrhy, jak by se mohlo psychologické testování vyvíjet, aby bylo opravdu spravedlivé a tudíž široce využitelné. Zmiňujeme různé cesty ke kulturně adekvátním testům s důrazem na principy dynamické diagnostiky.
Návaznosti
GPP407/11/P091, projekt VaVNázev: Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 05:21