SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: MUNIPress, 2016. s. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dictées et textes à corriger
Název česky Diktáty a texty určené k opravě
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL.
Vydání 1. vyd. Brno, od s. 1-50, 50 s. 2016.
Nakladatel MUNIPress
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8520-6
Klíčová slova česky diktáty ; francouzský jazyk ; poslech ; oprava textů ; slovní zásoba
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 8. 9. 2017 11:45.
Anotace česky
Soubor 23 diktátů vybraných z francouzských autorů XIX. a XX. století je určen pro studenty francouzského jazyka na pedagogických fakultách pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem publikace je, aby si studenti prohloubili své znalosti pravidel francouzského pravopisu, procvičili si je prakticky, vylepšili si také výslovnost a rozšířili si slovní zásobu francouzštiny. Publikace obsahuje přepisy textů jednotlivých diktátů doplněné francouzsko-českou slovní zásobou a CD nosičem s namluvenými texty rodilým mluvčím (Mgr. Laurent Canal). Stejné texty jsou také zpracovány pro nácvik opravy chyb (Corrigez les textes). Francouzsko-český slovníček obsahuje 1064 vybraných slov.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 07:11