ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education, Taylor&Francis, 2017, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia
Název česky Učitelé základních škol jako nástroj ateizace společnosti v komunistickém Československu
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŠIMÁNĚ (203 Česká republika, domácí) a Dana KNOTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání History of education, Taylor&Francis, 2017, 0046-760X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.857
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00094654
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1276970
UT WoS 000402041000004
Klíčová slova česky základní školství; učitelé; komunismus; politika ateizace; Československo; metoda orální historie
Klíčová slova anglicky Primary school; teachers; secularisation policies; communist Czechoslovakia; oral history
Štítky history od education, history of 20th century, rivok, totalitarian regime
Změnil Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 12. 4. 2018 12:33.
Anotace
Studie se zaměřuje na ateizaci československé společnosti v komunistickém Československu (1948-1989), v níž sehrávali důležitou roli také učitelé základních škol. Cílem je popsat a vysvětlit typické situace z každodenního života, v nichž museli učitelé plnit úkoly spojené s politikou ateizace Komunistické strany Československa. Konkrétně se autoři zajímají o obsah těchto úkolů a způsoby jejich naplňování ze strany učitelů. Současně s tímto cílem autoři sledují i otázku ideologicko-politické přípravy učitelů na tuto činnost během jejich studia učitelství. Text je založen na vzpomínkách pamětníků získaných metodou orální historie, na studiu historických archivních pramenů i dobové legislativy. Studie ukazuje, že učitelé se při plnění úkolů dostávali do složitého postavení. To plynulo na jedné straně z očekávání vládnoucího režimu, že učitelé budou svědomitě a bez výhrad plnit jeho pokyny. Na druhé straně bylo snahou učitelů, co nejméně negativně zasahovat do života žáků, případně jejich rodičů.
Návaznosti
GA14-05926S, projekt VaVNázev: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:10