RACEK, Oldřich. Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 137-149, 173-177, 18 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu
Název česky Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu
Název anglicky Strategic marketing plan in sport, its implementation and monitoring. Sports sponsorship
Autoři RACEK, Oldřich (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Management, marketing a ekonomika sportu, od s. 137-149, 173-177, 18 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/16:00093913
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-8346-2
Klíčová slova česky Strategický marketingový plán; sponzoring
Klíčová slova anglicky Strategic marketing plan; sponsoring
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Korvasová, učo 352. Změněno: 11. 4. 2017 08:37.
Anotace
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v aplikovaných pohybových aktivitách. Toto pojetí monografie bylo umožněno tím, že autorský kolektiv tvoří odborníci katedry společenských věd a managementu sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří se podílejí na výuce, vědeckém výzkumu a publikačních výstupech studia problematiky managementu sportu. Odvětví, které představuje významnou část národního hospodářství pro svou využitelnost ke zvyšování kvality života, pro specifičnost svého řízení, financování a realizaci aktivit na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
Anotace anglicky
The concept of monograph is somehow exceptional in comparison to texts of publications on the topic of Sport Management which are available in the Czech Republic. The difference from other publications is given by the fact, that it is dedicated to all disciplines, which create the nature of Sport Management: society and sport, sport management theory, its history, sports marketing, the economic dimension of sport management and utilization of sport in applied physical activities. This approach was only possible because the team of authors consists of experts of the Department of Social Sciences and Sport Management at Masaryk University, Faculty of Sports Studies, who are involved in teaching, scientific research and publishing segments of the studies related to the sports industry. This is the sector that represents a significant portion of the national economy in terms of its usefulness to improving the quality of life due to its specificity with regard to management, financing, and implementation of activities at local, regional, national and international level.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2024 01:47