VRZAL, Miroslav a Tereza MENŠÍKOVÁ. Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 13, č. 1, s. 7-23. ISSN 1214-5351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství
Název anglicky Becoming Scholar of the Study of Religions: The Internalization of a Scholar’s Identity in the Beginning of the Academic Study of Religions and Its Influence on Students’ Relationship to Religions
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Tereza MENŠÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sacra, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1214-5351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00096315
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky religionistika; studenti religionistiky; univerzita; vzdělávání; socializace; sociální konstruktivismus; identita; náboženství; věda
Klíčová slova anglicky study of religions; students of the study of religions; university; education; socialization; social constructivism; identity; religion; science
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Změněno: 28. 3. 2018 16:38.
Anotace
Studie se zabývá počáteční fází studentské socializace do akademického studia náboženství a jeho vlivem na jejich osobní vztah k náboženství. Z pohledu sociálního konstruktivismu je akademické studium náboženství specifickou sociální realitou, ve které jedinci internalizují normy během procesu socializace. Vědecká identita se začíná tvořit právě v začátcích studia, kdy se studenti učí, jak by měli myslet a jednat jako ideální vědecký pracovník v oblasti studia náboženství. Text ukazuje, jak tento socializační proces ovlivňuje uvažování studentů o náboženství a jaké má důsledky pro jejich osobní život – obzvlášť vzhledem k jejich náboženské identitě. Empirická část studie je založena na kvalitativních rozhovorech se šesti bývalými studenty religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Anotace anglicky
The paper focuses on early phase of students’ socialization to the academic Study of Religions and its influence on their personal relationship to religions. Based on the social constructionist perspective, academic study of religions is seen as a specific social reality where individuals internalize norms in the socialization process. In the beginning of the study, initial scholar identity starts to build and students begin to learn how they should think and act as ideal typified scholar in the field of the study of religions. The text shows how this socialization process modifies students’ thinking about religions and what does it also mean for their individual lives – especially for their religious identities. The empirical part of study is based on qualitative analysis of interviews of six students from the Study of Religions at Faculty of Arts, Masaryk University in Brno.
Návaznosti
MUNI/A/0873/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace výzkumu v religionistice (Akronym: INTERVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2020 19:57