KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy
Název anglicky Rhythmic Gymnastics The study material for Level III Trainers
Autoři KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Tamara BÍLKOVÁ (203 Česká republika), Lenka DOVRTĚLOVÁ (203 Česká republika), Pavlína HONKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Iva HRNČIŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal KUMSTÁT (203 Česká republika, domácí), Hanne LANGOVÁ (203 Česká republika), Dagmar MOC KRÁLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana ŘEZANINOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivan STRUHÁR (703 Slovensko, domácí) a Iveta HOLÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, 292 s. Učebnice, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 30306 Sport and fitness sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/17:00096327
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-8513-8
Klíčová slova anglicky Regeneration procedures; nutrition; sports training; exercise physiology; rhythmic gymnastics; rhythmic gymnastics equipment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 19. 4. 2018 15:18.
Anotace
Studijní materiál bude sloužit studentům oboru Regenerace a výživa ve sportu a Trenérství. Jedná se o celistvý text rozdělený na jednotlivé kapitoly. První kapitola tvoří logický úvod všem ostatním kapitolám. Jejím cílem je krátce vysvětlit vztahy, které jsou mezi zatížením, únavou a následnou regenerací. Druhá kapitola navazuje na předchozí a poskytuje informace o vybraných biomedicínských parametrech úrovně zatížení organismu, o stupni únavy a kvalitě regenerace. Další část učebního textu je již věnována jednotlivým regeneračním prostředkům, uspořádaným do jednotlivých kapitol. Třetí kapitola je věnována pedagogickým regeneračním prostředkům, a to především plánování, periodizaci tréninku a etapám sportovní přípravy. Čtvrtá kapitola rozebírá z oblasti psychologických prostředků informace o vztazích mezi psychickými procesy a regenerací. Část kapitoly je věnována i základním informacím o odborných technikách psychické regenerace jako je autogenní trénink či progresivní relaxace. Pátá kapitola seznamuje se všemi základními procedurami fyzikální terapie a jejich kombinacemi. Další kapitola je věnována regeneraci pohybem a podává ucelený pohled na význam regenerace pohybem, zejména z hlediska primární a sekundární prevence poškození pohybového aparátu. Předposlední kapitola podává přehled o základech výživy a pitného režimu sportujících jedinců s uvedenými příklady některých ergogenních prostředků. Poslední část učebního textu je věnována problematice dopingu a s riziky spojenými s užíváním dopingových látek.
Anotace anglicky
The study material is targeted upon the students of the study programme Regeneration and Nutrition in Sport and Coaching. The text is divided into chapters. The first chapter serves as the introduction to the following chapters and its aim is to explain the relationships existing among loading, fatique, and regeneration. The second chapter provides information on the selected bio-medical parameters regarding the level of organism load, level of fatigue and quality of regeneration. Further part of the textbook is then dedicated to the individual regeneration means, which are organized in individual chapters. The third chapter focuses on the educational means of regeneration, primarily, on the planning, training periodization and the stages of sport preparation. The fourth chapter analyses the information from the field of psychological means, especially, the relationships between the psychological processes and regeneration. Part of the chapter is dedicated to the basic information on the professional techniques of psychological regeneration as autogenous training or progressive relaxation. The fifth chapter introduces all the basic procedures of physical therapy and their combinations. The following chapter is dedicated to the regeneration by movement and the secondary prevention of damaging the motor apparatus. The last but one chapter delivers the survey of the basis of nutrition and drink regimen in sporting individuals giving examples of some ergogenic tools. The last part of the text is dedicated to the problem of doping and to the risks linked with using doping substances.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2024 13:22