VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sportovní terminologie - Deutsch
Název česky Sportovní terminologie - Deutsch
Název anglicky Sports terminology- Deutsch
Autoři VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA.
Vydání první vydání. Brno, 234 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISBN 978-80-210-8421-6
Klíčová slova česky metodické materiály, terminologie, volejbal, floorbal, házená, basketbal,judo, plavání, alpské lyžování, snowboarding, běžecké lyžování, biatlon, futsal, tenis, lehká atletika.
Klíčová slova anglicky methodological materials, terminology, volleyball, floorball, handball, basketball, judo, swimming, alpine skiing, snowboarding, cross country skiing, biathlon, futsal, tennis, athletics
Změnil Změnila: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., učo 2148. Změněno: 9. 4. 2017 17:16.
Anotace
Sportovní terminologie je e-kniha určená k rozšíření jazykových znalostí z oblasti sportu. Učebnice obsahuje cvičení, standardně využívaná ve výuce cizích jazyků, rozvíjející základní jazykové dovednosti, čtení, psaní, poslech a mluvené slovo a je zaměřena na jedenáct vybraných sportů: tenis, fotbal, lyžování a snowboarding, volejbal, basketbal, házenou, florbal, atletiku, plavání, judo, běžecké lyžování a biatlon. Každá kapitola začíná obecnější, známou terminologií, a slovní zásobu postupně obohacuje a procvičuje. Dvanáctá kapitola pak pracuje s pojmy z oblasti obecné sportovní terminologie, představuje termíny z oblasti svalové soustavy člověka a tělovýchovného názvosloví. Na konci jednotlivých kapitol je vždy zařazen dvojjazyčný slovníček.
Anotace česky
Sportovní terminologie je e-kniha určená k rozšíření jazykových znalostí z oblasti sportu. Učebnice obsahuje cvičení, standardně využívaná ve výuce cizích jazyků, rozvíjející základní jazykové dovednosti, čtení, psaní, poslech a mluvené slovo a je zaměřena na jedenáct vybraných sportů: tenis, fotbal, lyžování a snowboarding, volejbal, basketbal, házenou, florbal, atletiku, plavání, judo, běžecké lyžování a biatlon. Každá kapitola začíná obecnější, známou terminologií, a slovní zásobu postupně obohacuje a procvičuje. Dvanáctá kapitola pak pracuje s pojmy z oblasti obecné sportovní terminologie, představuje termíny z oblasti svalové soustavy člověka a tělovýchovného názvosloví. Na konci jednotlivých kapitol je vždy zařazen dvojjazyčný slovníček.
Anotace anglicky
Sports terminology is an e-book focused on the extension of the knowledge of foreign languages in the field of sport. The book includes exercises commonly used in the instruction process when teaching foreign languages, which develop the four basic skills, reading, listening writing, and speaking. It introduces 11 sports: tennis, football, skiing and snowboarding, volleyball, basketball, handball, floorball, athletics, swimming, judo, cross-country skiing and biathlon. Each chapter starts with general, known terminology, and the vocabulary is gradually enriched and practiced. The 12th chapter deals with the terms which are commonly used in sport; it introduces the basic vocabulary of the locomotive system and PE nomenclature.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.00/14.0048, interní kód MUNázev: Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 04:43