LUKÁŠEK, Miloš a Renáta VYCHODILOVÁ. Accelerometry in sport. In Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte. Journal of Human Sport and Exercise. Španělsko: Universidad de Alicante, 2016. s. 125-136, 12 s. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2016.11.Proc1.03.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Accelerometry in sport
Název česky Akcelerometrie ve sportu
Autoři LUKÁŠEK, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) a Renáta VYCHODILOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Španělsko, Journal of Human Sport and Exercise. od s. 125-136, 12 s. 2016.
Nakladatel Universidad de Alicante
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14510/16:00094094
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISSN 1988-5202
Doi http://dx.doi.org/10.14198/jhse.2016.11.Proc1.03
Klíčová slova česky metody hodnocení; pohybové aktivity; analýza techniky
Klíčová slova anglicky measurement methods; movement activities; technique analysis
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 30. 5. 2017 14:20.
Anotace
The possibilities to analyse various sports movements and activities, their techniques and dynamics are deepening and enhancing with the rapid development of modern technologies. It subsequently enables to improve and enhance sports techniques, performances and efficiency, to prevent possible injuries, to enhance training methods, and to reach sports results of higher quality. The use of accelerometry to observe, examine and analyse various movements and their techniques and dynamics in different human physical and sports activities has become of high prominence in several recent decades. The goal of the paper is to illustrate some possibilities of the use of accelerometry to analyse these aspects in the field of sport, in selected cyclic and acyclic sports. The study aims to outline and indicate a way of possible examination, observation and analysis of the data acquired by accelerometry measurements.
Anotace česky
Možnosti jak analyzovat různé sportovní výkony a pohybové aktivity se díky rychlému rozvoji moderních technologií rozšiřují a zkvalitňují, což následně umožňuje zlepšení a zkvalitnění techniky provedení, sportovní výkon a výkonnost. Dalším přínosem tohoto rozvoje je prevence případných zranění, zkvalitnění tréninkových metod a dosahování kvalitnějších a vyšších výkonů. V posledních desetiletích se akcelerometrie, jako metoda využívaná k hlubšímu zkoumání a analyzování různých pohybových a sportovních aktivit, dostává do popředí zájmu. Cílem této studie je ilustrovat některé možnosti využití akcelerometrie k analýze pohybového výkonu v oblasti sportu, a to jak u cyklických, tak acyklických sportů. Cílem studie je představení a nastínění způsobu, jak ve vybraných sportech využít měření metodou akcelerometrie a následně analyzovat získaná data.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 05:35