VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK and Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (From Ethnography to European Ethnology. 70th Anniversary of the Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Czech Republic)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 210 pp. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Name (in English) From Ethnography to European Ethnology. 70th Anniversary of the Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Czech Republic)
Authors VÁLKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martina PAVLICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena KŘÍŽOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman DOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Daniel DRÁPALA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 210 pp. Etnologické materiály 5, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00096488
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8488-9
Keywords (in Czech) Národopis; evropská etnolgie; dějiny; Masarykova univerzita
Keywords in English Ethnography; European Ethnology; history; Masaryk University
Tags Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 22/3/2018 10:06.
Abstract
Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity. Při shromažďování pramenného materiálu se opírala o několik ročenek brněnské univerzity, stejně jako o dílčí práce hodnotící činnost pracoviště, jubilejní články nebo o personální bibliografie pedagogů. Materiál pramenné povahy je čerpán z archivu Masarykovy univerzity. Publikace zahrnuje všechny sféry práce – pedagogickou, vědeckovýzkumnou i organizátorskou s důrazem na uplynulé desetiletí, které bylo provázeno generační výměnou, ale také novou společenskou situací v České republice a v Evropě. Ta nastolila znovu otázky etnické a regionální identity či multikulturalismu, kde se otevírají pro etnologii nové možnosti výzkumu.
Abstract (in English)
Development of the Department of Ethnology at the university in Brno is in this book presented at the background of wider framing of the Faculty of Arts and the Masaryk University. Collecting sources was based on couple of yearbooks of the university in Brno along with partial evaluations of the department, anniversary articles or personal bibliographies of teachers. Archive of Masaryk University served as source of documents. Publication covers all spheres of department work – education, research and organizing with focus on last decade, which was accompanied by generational change, but also by new social situation in the Czech Republic and Europe. It again introduced issues of ethnical and regional identity or multiculturalism and brought new research possibilities.
Links
MUNI/A/1148/2015, interní kód MUName: Od národopisu k evropské enologii (Acronym: NPEE)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 15/4/2024 02:30