NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8499-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region
Autoři NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 185 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8499-5
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 23. 5. 2017 09:41.
Anotace
This publication deals with the public administration development in Visegrad member states during the last 25 years. The first four chapters describe development of public administration in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. In the last chapter are summarized approaches to public administration development and discussed good praxis that was used during reforms in mentioned states.
Anotace česky
Publikace se věnuje vývoji veřejné správy v členských státech Visegrádské čtyřky během uplynulých 25 let. V prvních čtyřech kapitolách je popsán vývoj veřejné správy v jednotlivých členských státech, kterými jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Poslední kapitola shrnuje přístupy k rozvoji veřejné správy a popisuje dobrou praxi, kterou zmiňované státy během svých reforem využily.
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2020 06:52