ZBÍRAL, David a Anne BRENON. Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu". Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2016, roč. 24, č. 2, s. 189-217. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu"
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí) a Anne BRENON (250 Francie).
Vydání Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2016, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00094785
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Ritual of Lyon; Lyon Bibliotheque municipale ms. PA 36; Peter Autier; Pierre Authié; Catharism; Cathars; manuscript; Occitan Bible
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Změněno: 29. 3. 2018 11:32.
Anotace
Tento článek reinterpretuje původ kodexu Lyon, Bibliotheque municipale, ms. PA 36, který obsahuje okcitánský překlad Nového zákona a katarský text známý pod označením Lyonský řád. Lyonský kodex je důležitý nejen pro dějiny nekonformních křesťanských tradic ve středověku, ale také pro dějiny vernakulárních překladů Bible. Na základě dřívějších jazykovědných poznatků a vnitřních i vnějších dokladů ukazujeme, že kodex a Lyonský řád nejsou odkazem "zlatého věku" katarství na počátku 13. stol., nýbrž smělého pokusu Petra Autiera a jeho skupiny o oživení katarství v Languedoku. Lyonský řád viditelně vznikl v podmínkách skrývající se církve, narozdíl od staršího Florentského řádu předpokládá neustálé přesuny, institucionalizuje přenos rituálních kompetencí z vysvěcených představitelů na staršího, ba dokonce běžné "dobré lidi". U této skupiny je ostatně extenzivně dosvědčeno užívání knih včetně opisů Bible. Vedle těchto obecných konvergencí existuje pět velmi konkrétních paralel: dvě specifická pravidla života, distributivní užívání slova "be" (dobro) v popisu consolamenta, zdůrazňování užívání ubrusu během consolamenta, známé jen z této skupiny, a užívání slova covenesa v kontextu konsolamenta. Tyto spojnice ukazují, že lyonský kodex je jednou z kapesních biblí užívaných Petrem Autierem a jeho druhy.
Návaznosti
GAP401/12/0657, projekt VaVNázev: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 20:35