BRUSTMANNOVÁ, Sylvie, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Luboš BRABENEC a Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ. Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media a.s., 2017, roč. 80, č. 3, s. 300-306. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017300.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku
Název česky Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku
Název anglicky Token test - Validation Study in Older Czech Adults and Patients with Neurodegenerative Diseases
Autoři BRUSTMANNOVÁ, Sylvie (203 Česká republika, domácí), Ľubomíra ANDERKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana BALÁŽOVÁ (703 Slovensko, domácí), Luboš BRABENEC (203 Česká republika, domácí) a Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media a.s. 2017, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.508
Kód RIV RIV/00216224:14740/17:00096975
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017300
UT WoS 000402946400008
Klíčová slova česky Token test-reliabilita-validita-Alzheimerova nemoc-Parkinsonova nemoc-Mírná kognitivní porucha
Klíčová slova anglicky Token Test- reliability and validity-Alzhemer's disease-Parkinson's disease-mild cognitive impairment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D., učo 382836. Změněno: 15. 2. 2019 10:25.
Anotace
Cíl: Cílem studie je ověření psychometrických vlastností Token testu (TT) na populaci českých seniorů a jedinců s neurodegenerativním onemocněním mozku. Soubor a metodika: Výzkumný soubor tvořilo celkem 96 osob (průměrný věk 67,7 let). Soubor sestával ze 43 zdravých kontrol (ZK), 23 osob s počínající Alzheimerovou demencí nebo s mírnou kognitivní poruchou při Alzheimerově nemoci (AD + MKP) a 30 osob s Parkinsonovou nemocí (PN). Výsledky: Významné rozdíly ve výkonu v TT byly nalezeny mezi skupinami ZK a AD + MKP a také mezi PN a AD + MKP . Nejvyšší souběžná validita TT se ukázala s bezprostřední reprodukcí Reyovy-Oster riethovy komplexní fi gury, Bostonským testem pojmenování a Mississippským skríningovým testem afázie . ROC analýza TT svědčí o dobré rozlišovací schopnosti u skupiny AD + MKP (AUC = 0,826), ale nikoli u PN (AUC = 0,555). Závěr: TT nehodnotí selektivně fatické funkce, avšak je selektivní vůči neurogen ním poruchám komunikace u pa cientů s neurodegenerativním onemocněním mozku.
Anotace anglicky
Aim: The study examines psychometric properties of the Czech version of the Token Test (TT) on a population of Czech seniors and individuals with neurodegenerative brain diseases. Participants and methods: The study included 96 individuals (mean age 67.7 years), of whom 43 were healthy controls (HC), 23 had incipient Alzheimer’s disease or mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease (AD + MCI), and 30 had Parkinson’s disease (PD). Results: Signifi cant diff erences in TT performance were found between the sample groups HC and AD + MCI and between PD and AD + MCI (. The highest convergent validity of TT was with the immediate reproduction of the Rey-Osterrieth complex fi gure , the Boston Naming Test and the Mississippi Aphasia Screening Test . ROC analysis showed TT to discriminate with high precision for AD + MCI (AUC = 0.826), not for PN (AUC = 0.826). Conclusion: TT does not selectively evaluate the language function as such but it is selective for neurogenic communication disorders in patients with neurodegenerative brain disease.
Návaznosti
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní program udržitelnosti II (LQ)
VytisknoutZobrazeno: 15. 10. 2019 19:24