DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT and Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 pp. ISBN 978-80-210-8541-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations
Name in Czech Směr partnerství. Tři dekády česko-německých vztahů
Authors DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT and Vladan HODULÁK.
Edition 1. vyd. Brno, 309 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8541-1
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/7/2017 13:25.
Abstract
The main aim of this book is to analyse the broad spectrum of issues and problems in the recent foreign policy relations of both countries. The main framework of analysis focuses on the bilateral dimension of the relationship, but in cases where it is important, the broader EU dimension of Czech-German cooperation is taken into consideration as well. The approach of the book is analytical, which means a focus on empirical and politically relevant facts and their assessment. It does not mean a complete departure from a theoretical perspective, of course, but the role of theories and concepts the authors use is subordinated to prevailing analytical focus.
Abstract (in Czech)
Hlavním cílem knihy je analyzovat široké spektrum otázek a problémů současných mezinárodních vztahů obou zemí. Hlavní pozornost analýzy se zaměřuje na bilaterální dimenzi česko-německých vztahů, avšak v případech, kdy je to nezbytné, berou autoři příspěvků v úvahu i širší dimenzi česko-německých vztahů zakotvených v realitě Evropské unie. Přístup knihy je analytický v tom smyslu, že je zaměřena na empiricky a politicky relevantní skutečnosti a jejich zhodnocení. To neznamená pochopitelně úplnou rezignaci na teoretickou perspektivu, ale role teorií a konceptů je podřízena převládajícímu analytickému pohledu.
PrintDisplayed: 20/5/2019 19:28