CS

Fundamentals of biophysics and medical technology

HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fundamentals of biophysics and medical technology
Authors HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ.
Edited by Vojtěch Mornstein.
Edition 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno, 325 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-5758-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 31/7/2017 11:30.
Abstract (in Czech)
Učebnice lékařské biofyziky a lékařské techniky pro anglický studijní program na lékařských fakultách. Kapitoly z obecné biofyziky kladou důraz na strukturu hmoty, termodynamické principy, biofyziku smyslů a ekologickou biofyziku. Kapitoly o lékařské přístrojové technice se zabývají i nejmodernějšími zobrazovacími metodami. Některým kapitolám jsou předřazeny fyzikální úvody – rekapitulace nutných středoškolských znalostí. Zvláštní kapitola je věnována biofyzikální a přístrojové problematice v oblasti zubního lékařství. Poslední kapitola je přehledem aplikací výpočetní techniky v lékařství a úvodem do lékařské informatiky.
PrintDisplayed: 24/4/2019 07:00

Other applications