SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 50 s. ISBN 978-80-210-8520-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dictées et textes à corriger
Název česky Diktáty a texty k opravě
Název anglicky Dictations and texts for error correction
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL.
Vydání 1. vyd. Brno, 50 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
ISBN 978-80-210-8520-6
Klíčová slova česky diktáty ; francouzský jazyk ; poslech ; oprava textů ; slovní zásoba
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 8. 2017 09:40.
Anotace česky
Soubor 23 diktátů vybraných z francouzských autorů XIX. a XX. století je určen pro studenty francouzského jazyka na pedagogických fakultách pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem publikace je, aby si studenti prohloubili své znalosti pravidel francouzského pravopisu, procvičili si je prakticky, vylepšili si také výslovnost a rozšířili si slovní zásobu francouzštiny. Publikace obsahuje přepisy textů jednotlivých diktátů doplněné francouzsko-českou slovní zásobou a CD nosičem s namluvenými texty rodilým mluvčím (Mgr. Laurent Canal). Stejné texty jsou také zpracovány pro nácvik opravy chyb (Corrigez les textes). Francouzsko-český slovníček obsahuje 1064 vybraných slov.
Anotace anglicky
The set of 23 dictations selected from French writers of the XIXth and XXth centuries is designed for French-language students at Faculties of Education, the level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages. The aim of this publication is to deep student knowledge of French spelling rules, to practice it practically, to improve also pronunciation and to expand French vocabulary. The CD publication contains transcriptions of dictations accompanied by a Franco-Czech vocabulary and spoken texts by native speakers (Mgr. Laurent Canal). The same texts are also processed for the training of error correction (Correct texts). The French-Czech dictionary contains 1064 select words.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 10:11