ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup
Název anglicky Digital Information Curatorship as a Universal Educational Approach
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Brno, 119 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097598
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8662-3
Klíčová slova česky digitální kurátorství; PLE; vzdělávání
Klíčová slova anglicky digital curatorship; PLE; education
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 28. 3. 2018 15:20.
Anotace
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Téma digitálního informačního kurátorství kniha zařazuje také do kontextu informační vědy, andragogiky, digitálních knihoven a dalších souvisejících témat. Úvodní teoretické vymezení postupně přechází do oblasti konkrétních vzdělávacích doporučení. Od knihovnického pojetí tak postupně přechází v univerzální edukační přístup.
Anotace anglicky
The book focuses on the topic of digital information curatorship, which it studies in the context of connectivistic and constructivist teaching. This topic shows as a fundamental pedagogical approach, which allows for a higher level of student participation, their autonomy, but also a better differentiation of educational content. The topic of digital information curatorship is also included in the context of information science, andragogy, digital libraries and other related topics. From the initial theoretical definition, it gradually goes into the field of specific educational recommendations. From the library concept, it gradually translates into a universal educational approach.
Návaznosti
MUNI/A/1114/2016, interní kód MUNázev: Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design (Akronym: DISRI)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2019 21:37