ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu
Název anglicky Creation of digital educational objects for the online environment: didactic and technical notes on the creation of digital educational objects (predominantly) in the connectivist and constructivist paradigm
Autoři ČERNÝ, Michal.
Vydání 1. vyd. Brno, 111 s. 2017.
Nakladatel Flow
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88123-17-0
Klíčová slova česky LMS; e-learning; edTech; Moodle
Klíčová slova anglicky LMS; e-learning; edTech; Moodle
Změnil Změnil: RNDr. Michal Černý, učo 268947. Změněno: 18. 9. 2017 15:07.
Anotace
Digitální objekty, které je možné využívat ve vzdělávání, představují zajímavou a klíčovou část toho, co si většina lidí představí pod pojmem vzdělávací technologie. Jsou to jednak zařízení, která je možné pro vzdělávání používat, ale také nástroje či výukové objekty, se kterými na nich lze pracovat a které směřují k jisté formě edukace. V jednotlivých tématech se proto zaměříme na oblast tvorby jednotlivých digitálních artefaktů, které lze pro vzdělávání druhých využít. Budeme mít na mysli především tvůrce e-learningových kurzů různého druhu, tedy osoby, které dostávají (nebo si vytváří) zadání koncipovat logicky ucelenou edukační jednotku, kterou mají naplnit různými materiály - od textových dokumentů až po videa, infografiky, 3D modely nebo testy.
Anotace anglicky
Digital objects that can be used in education are an interesting and key part of what most people will see under the notion of educational technology. They are both devices that can be used for education, but also tools or learning objects that can be used for them and which are directed towards a certain form of education. Therefore, we will focus on the individual digital artefacts, which can be used for the education of others. In particular, we will keep in mind the creators of e-learning courses of various kinds, ie those who receive (or create) an assignment to conceive of a logically comprehensive educational unit to be filled with various materials - from text documents to videos, infographics, 3D models or tests.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 16:53