KOSTELECKÁ, Marta. De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten. Roczniky Humanystyczne. Lublin, 2016, roč. 64, č. 5, s. 83-93. ISSN 0035-7707. doi:10.18290/rh.2016.64.5s-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten
Název anglicky STUMBLING BLOCKS OF DUTCH PRONUNCIATION FOR CZECH STUDENTS
Autoři KOSTELECKÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Roczniky Humanystyczne, Lublin, 2016, 0035-7707.
Další údaje
Originální jazyk nizozemština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00102053
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.18290/rh.2016.64.5s-6
UT WoS 000444127300006
Klíčová slova česky nizozemština; výslovnost; problémy; čeština; kontrastivní přístup; vokály; konsonanty;
Klíčová slova anglicky Dutch; Pronunciation; Problems; Czech; contrastive approach; vocals; consonants;
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., učo 10978. Změněno: 18. 3. 2019 17:13.
Anotace
In de dissertatie De contrastieve beschrijving van de verzorgde uitspraak van het Nederlands en het Tsjechisch vanuit het perspectief van de Tsjechische spreker van het Nederlands wordt een vergelijkende beschrijving gegeven van de klanksystemen van Nederlands en Tsjechisch. In twee aparte hoofdstukken worden de klankinventarissen van de geanalyseerde talen onderzocht met het doel om verschillen en overeenkomsten te tonen. Eerst wordt de klinkerinventaris besproken en vervolgens die van de medeklinkers. Op basis van de theorie wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de mogelijke struikelblokken, dat wil zeggen van moeilijke klanken voor Tsjechische sprekers. In dit artikel analyseer ik opnames van twintig sprekers, allen studenten van het Nederlands van het eerste jaar BA tot het vijfde jaar MA, en ik kijk naar de uitspraak van klinkers en diftongen op basis van de opgenomen voorbeeldzinnen.
Anotace česky
Příspěvek vychází z dizertační práce Kontrastivní popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího nizozemštiny; je podán srovnávací popis zvukových systémů nizozemštiny a češtiny. Ve dvou samostatných kapitolách se zkoumají zvukové inventáře analyzovaných jazyků s cílem ukázat rozdíly a podobnosti. Nejprve se diskutuje inventář samohlásek a pak souhlásky. Na základě teorie je věnován podrobný přehled možným úskalím, tedy obtížným zvukům pro české mluvčí. V tomto článku analyzuji nahrávky dvaceti mluvčích, všech studentů nizozemštiny od prvního ročníku BA do pátého ročníku MA a podívám se na výslovnost samohlásek a dvojhlásek na základě materiálů uvedených v příkladech.
Anotace anglicky
The paper utilises the material of the the dissertation The contrastive description of the careful pronunciation of Dutch and Czech from the perspective of the Czech speaker of Dutch; it presents a comparative description of the sound systems of Dutch and Czech. In two separate chapters, the sound inventories of the analyzed languages are examined with the aim to show differences and similarities. First the vowel inventory is discussed and then that of the consonants. On the basis of the theory, a detailed overview is given of the possible stumbling blocks, that is to say of difficult sounds for Czech speakers. In this article I analyze recordings of twenty speakers, all students from Dutch from the first year BA to the fifth year MA, and I look at the pronunciation of vowels and diphthongs based on the included example sentences.
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 05:44