STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana JEDLIČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Zkušenosti s neinvazivní prenatální diagnostiku – test Clarigo. In RANK – Rutinní analýza nukleových kyselin. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenosti s neinvazivní prenatální diagnostiku – test Clarigo
Název anglicky Experience with non-invasive prenatal diagnostics - Clarigo test
Autoři STAŇO KOZUBÍK, Kateřina (203 Česká republika, domácí), Ivona BLAHÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana JEDLIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Šárka POSPÍŠILOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Boris TICHÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání RANK – Rutinní analýza nukleových kyselin, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10606 Microbiology
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14740/17:00097805
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Klíčová slova anglicky Clarigo; experience
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 28. 3. 2018 11:26.
Anotace
Zkušenosti s neinvazivní prenatální diagnostiku – test Clarigo. Neinvazivní prenatální test Clarigo je určen ke skríningu aneuploidií chromozómů 21, 18 a 13 u plodu s využitím analýzy volné DNA (cfDNA) získané ze vzorku krve těhotné ženy. Pohlaví plodu je stanoveno průkazem DNA chromozómu Y (tato možnost je volitelná).
Anotace anglicky
Experience with non-invasive prenatal diagnostics - Clarigo test. Non-invasive prenatal Clarigo test is designed to screen aneuploidy of chromosomes 21, 18 and 13 in the fetus using free DNA analysis (cfDNA) obtained from a blood sample of a pregnant woman. The fetus sex is determined by DNA chromosome detection (this option is optional).
Návaznosti
LM2015091, projekt VaVNázev: Národní centrum lékařské genomiky (Akronym: NCLG)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní centrum lékařské genomiky
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2023 10:35