ČERNÝ, Michal. Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí. In Čapka, František; Slabotínský, Radek. K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017. s. 7-20, 14 s. Acta musei technici Brunensis ; sv. 13/2017. ISBN 978-80-87896-46-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí
Název anglicky Fundamental physical discoveries from 1918-1939 and their response in the Bohemian-Moravian environment
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století, od s. 7-20, 14 s. Acta musei technici Brunensis ; sv. 13/2017, 2017.
Nakladatel Technické muzeum v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098052
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87896-46-4
Klíčová slova česky Kvantová mechanika; obecná relativita; Hostinský; Záviška; Macků; Zahradníček
Klíčová slova anglicky Quantum mechanics; general relativity; Hostinský; Záviška; Macků; Zahradníček
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 28. 3. 2018 15:36.
Anotace
Léta 1918–1939 jsou zásadním obdobím pro formování teoretických fyzikálních disciplín – rozvíjí se kosmologie a relativistická fyzika, dochází k preciznějšímu formování kvantové mechaniky a její interpretaci, objevují se nové částice. Příspěvek si klade za cíl poukázat na určité paradigmatické změny mezi fyzikálním bádáním na konci dlouhého století a v letech 1918–1939 a současně se pokusit zasadit nová témata a přístupy do historického kontextu českého, respektive moravského prostředí.
Anotace anglicky
The years 1918-1939 are a crucial period for the formation of theoretical physical disciplines - cosmology and relativistic physics are developed, more precise formation of quantum mechanics and its interpretation, new particles appear. The paper aims at pointing out some paradigmatic changes between physical research at the end of the long century and between 1918-1939 and at the same time attempting to plant new themes and approaches to the historical context of the Czech or Moravian environment.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2019 14:11