VŘEŠŤÁL, Jan, Jana PAVLŮ, Urszula WDOWIK a Mojmír ŠOB. Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy. 2017, roč. 53, č. 3, s. 239-247. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB170704032V.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature
Název česky Modelování fázových rovnovah v soustavě Hf-V pod pokojovou teplotou
Autoři VŘEŠŤÁL, Jan (203 Česká republika, domácí), Jana PAVLŮ (203 Česká republika, garant, domácí), Urszula WDOWIK (616 Polsko) a Mojmír ŠOB (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 2017, 1450-5339.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.400
Kód RIV RIV/00216224:14740/17:00095136
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.2298/JMMB170704032V
UT WoS 000417723500011
Klíčová slova česky Soustava Hf-V; Fázové rovnováhy; termodynamické modelování; CALPHAD
Klíčová slova anglicky Hf-V system; Phse equilibria; thermodynamic modelling; CALPHAD
Štítky OA, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 23. 3. 2018 11:17.
Anotace
Phase equilibria in the Hf-V system were modelled below room temperature by using ab initio calculation of energy of formation of Laves phase HfV2 and Einstein function for heat capacity.
Anotace česky
Fázové rovnováhy v soustavě Hf-V byly modelovány pod pokojovou teplotou s použitím ab initio výpočtu tvorné energie Lavesovy fáze HfV2 a Einsteinovy funkce pro tepelnou kapacitu.
Návaznosti
GA14-15576S, projekt VaVNázev: Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy
Investor: Grantová agentura ČR, Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy
LM2015085, projekt VaVNázev: CERIT Scientific Cloud (Akronym: CERIT-SC)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CERIT Scientific Cloud
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2024 12:07