SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Routledge, 2017, roč. 25, č. 3, s. 307-329. ISSN 2573-9638. doi:10.1080/25739638.2017.1400215.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s
Název česky Budování československého národa a spiralizace zdraví lidu: zvraty diskursu postižení během 20. let 20. století
Autoři SHMIDT, Victoria (643 Rusko, garant, domácí) a Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Routledge, 2017, 2573-9638.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00095161
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/25739638.2017.1400215
Klíčová slova česky budování národa; občanská víra; meziváleční období; Československo; postižení; Romové
Klíčová slova anglicky Nation-building; civil religion; interwar period; Czechoslovakia; disability; Roma
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Změněno: 21. 11. 2019 22:54.
Anotace
During the interwar period, the sacred meaning of health was refined and disseminated due to mutual efforts from both international and national stakeholders in different countries. This text aims to identify and explore the main pathways of connecting the discourse of health to the nation’s identity as a substitute for traditional religion in Czechoslovakia during the 1920s, a period during which institutions were created and new discourses about health were promoted. By investigating the primary discourses and policies concerning people with disabilities, we deconstruct the concept of functional health as used by Czechoslovak ideologists, in their attempts to connect health and labour as the grounds for building the nation. We trace how the concept of functional health and disability as inability to work operated in favour of delegitimizing the Roma as a nation and establishing tough strategies of surveillance of the Roma population.
Anotace česky
V různých zemích v meziválečném období, byl sakrální význam zdraví zdokonalován a dostal větší veřejnou pozornost kvůli navzájem se ovlivňujícím zájmům mezinárodních a národních aktérů. Tento text má za účel identifikovat a prozkoumat hlavní proudy souvislostí diskursu zdraví s identitou národa jako procesu vytlačení tradičního náboženství, katolicismu, za první dekády První Republiky, kdy nové instituce byly uspořádány a nové diskursy se dostaly k veřejnosti. V procesu rozboru prvotních diskursů a politiky kolem lidí s postižením, text dekonstruuje koncept funkcionálního zdraví vytvořeného československými ideology v jejich pokusu navázat zdraví na pracovní schopnost jako základ budování národa. Vývoj konceptu funkcionálního zdraví a jeho odrazu, postižení, je rozebíráno v rámci politiky delegitimace Romů jako etnika a zdůvodnění tvrdé politiky sledování romské populace.
Návaznosti
GA15-10625S, projekt VaVNázev: Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
Investor: Grantová agentura ČR, Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
VytisknoutZobrazeno: 3. 7. 2022 01:35