MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 258-264. ISSN 0027-8203.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Betlemářství a jeho odraz v jazyce
Název anglicky Making Christmas crib models : its reflection in language
Autoři MRÁZEK, Ondřej (203 Česko, garant, domácí) a Jarmila VOJTOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, 0027-8203.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098316
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky betlemářství; dialektologie; nářeční slovní zásoba
Klíčová slova anglicky nativity scene models; dialectology; dialectal vocabulary
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 22. 3. 2018 16:45.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je představit současný stav v oblasti jazyka betlemářů v českém prostředí. Slovní zásoba podrobená analýze vychází ze zkoumání uskutečněných ve vybraných lokalitách v letech 2013 až 2016. Příspěvek se zaměřuje na porovnání stavu v jednotlivých regionech, kde výzkum probíhal, a také na vývojové tendence. Je zde představeno několik faktorů ovlivňujících charakter nahraného slovníku: specifické znaky, významné aspekty spojené s etymologií, stejně tak jako proporce individuálních sémantických polí a rozdíly mezi respondenty z různých lokalit.
Anotace anglicky
The aim of this contribution is to provide a picture of the present-day situation of the language of nativity scene model builders in the Czech lands. The analyzed vocabulary is based on research carried out in selected locations between 2013 and 2016. The contribution is focused on the comparison of the situation in the regions where the research was carried out and also on developmental tendencies. Multiple factors influencing the character of the recorded vocabulary are examined: its specific features, significant aspects relating to etymology as well as the proportions of the individual semantic fields and differences between respondents from various locations.
Návaznosti
MUNI/A/0915/2016, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 19:14