REICHSTÄTER, Jan. Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 1, s. 69-84. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna
Název anglicky Gods and demons, priests and scholars: the science of religion according to Bruce Lincoln
Autoři REICHSTÄTER, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku o.s. 2017, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098480
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Bruce Lincoln; Georges Dumézil; Indo-European mythology; Indo-European religions; methodology of religious studies
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 3. 2018 11:46.
Anotace
Příspěvek seznamuje s dílem Bruce Lincolna – současného amerického religionisty a předního specialisty na indoevropská náboženství. Jeho dílo na poli srovnávací indoevropské mytologie vyniká především kombinací mimořádného přehledu v pramenech, jazykové vybavenosti a vysoké publikační produktivity. Zároveň s tím Lincoln oplývá také schopností nápaditého, a přitom logického a nenásilného, propojování faktografických informací, vycházejíce z „měkkých“ (post)strukturalistických metod a precizních analýz socio-historického pozadí zkoumaných fenoménů – většinou indoevropských mýtů, panteonů či náboženských institucí. Během 80. let 20. století Bruce Lincoln proslul zvláště ideologickou kritikou díla tehdejší autority na poli srovnávací indoevropské mytologie – Georgese Dumézila. Od té doby Lincolnova pozornost k politickým či jiným ideologickým aspektům akademického diskurzu významně narůstá. Za vrcholné dílo lze v tomto směru nejspíše považovat Lincolnovu nedávno vydanou monografii Bohové a démoni, kněží a badatelé (2012). Jedná se o systematizovaný soubor autorových kritických studií k metodologii religionistiky. Dílčí kapitoly jsou věnovány celému spektru ústředních témat – od dekonstrukce frekventovaných religionistických pojmů až po ideologické studium procesů, na jejichž bázi vznikají mýty či národní historiografie. Pozitivním aspektem jeho metodologických příspěvků – v jistém ohledu značně kontrastujících s převážnou částí soudobých metodologických děl religionistiky – je především poctivá aplikace představených teoretických konceptů na konkrétních příkladech dílčích náboženských tradic.
Anotace anglicky
The article introduces the work of Bruce Lincoln – modern American historian of religion and prominent specialist in Indo-European traditions. Among the experts within the latter field, Lincoln's work became remarkable mainly due to the combination of his literary productivity, linguistic skills, detailed orientation within the literature, and ability to present original and well-argued explanations, based usually on sensitive (post)structuralist methods and insights into the socio-historical background of Indo-European myths, pantheons, or religious institutions. During the 1980s Lincoln drew attention for getting into a direct clash with a contemporary authority in the Indo-European studies, Georges Dumézil, because of the supposed ideological (fascistic) background in the latter's work from the Interwar period. Since this event, Lincoln's attention to the influence of political or other ideological factors in the academic discourse has been increasing. This accent is very notable in one of his recently published monographs Gods and Demons, Priests and Scholars (2012). The book represents a systematized collection of the author's critical observations in the methodology of religious studies. Its chapters deal with a variety of topics – from deconstructions of terms used in the science of religion to the study of the ideological background of the processes by which myths and histories were/are to be created. Especially for his ideas on the latter topic, Lincoln has received notable evaluations from present-day academic scholars. In a positive contrast with most of his predecessors in the field of methodology of religious studies, Lincoln never omits the application of his theoretical contemplations to concrete historical examples.
Návaznosti
MUNI/A/0873/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace výzkumu v religionistice (Akronym: INTERVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 01:46