EN

Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s ...

SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC?
Název anglicky How tyrosine kinase inhibitors (TKI) are used for diagnosis of non-small cell lung cancer (NSCLC) in the Czech Rebuplic
Autoři SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Renata CHLOUPKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zbyněk BORTLÍČEK (203 Česká republika, domácí), Karel HEJDUK (203 Česká republika, domácí), Petr BRABEC (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), M. PEŠEK (203 Česká republika), V. KOLEK (203 Česká republika), I. GRYGÁRKOVÁ (203 Česká republika), L. KOUBKOVÁ (203 Česká republika), M. ČERNOVSKÁ (203 Česká republika), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), J. ROUBEC (203 Česká republika), L. HAVEL (203 Česká republika), F. SALAJKA (203 Česká republika), M. HRNČIARIK (203 Česká republika), M. ZEMANOVÁ (203 Česká republika), Monika ŠATÁNKOVÁ (203 Česká republika), Andrea BENEJOVÁ (703 Slovensko), D. SIXTOVÁ (203 Česká republika), M. MAREL (203 Česká republika), J. KREJČÍ (203 Česká republika), P. OPÁLKA (203 Česká republika) a H. ČOUPKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání XXV. Západočeské pneumoonkologické dny, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Respiratory systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00098648
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7177-948-3
Klíčová slova česky inhibitory tyrozinkinázy (TKI)
Klíčová slova anglicky non-small cell lung cancer (NSCLC); treatment od NSCLC; tyrosine kinase inhibitors
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 16. 3. 2018 17:15.
Anotace
Od roku 2013 jsou v České republice pro nemocné s NSCLC a s aktivačními muacemi genu EGFR dostupné tři TKI (afatinib, erlotinib, gefitinib). Cílem naší práce bylo porovnat charakteristiky nemocných léčených jednotlivými preparáty ihned po stanovení diagnózy. Pacienti a metody: Jako zdroj dat byl použit registr TULUNG, který obsahuje údaje o všech nemocných s NSCLC léčených TKI v České republice. Od října 2013 dobřezna 2017 2016 byla po stanovení diagnózy zahájena léčba TKI u 287 nemocných s NSCLC, gefitinibem u 138, afatinibem u 102 a erlotinibem u 40 pacientů. Statistická významnost mezi třemi podskupinami byla hodnocena pomocí Fisherova ecxaktního testu nebo Kruskal-Wallisovýn testem pro spojité proměnné. OS a PFS byly odhadnuty pomocí Kaplan-Meierovy metody a ke všem bodovým odhadům zahrnují 95% interval spolehlivosti (95%CI). Všechny statistické testy byly prováděny na hladině významnosti o=0.05.
Anotace anglicky
Three tyrosine kinase inhibitors are curently available in the Czech Republic to treat NSCLC patients with activating mutations in the EGFR gene. Characteristics (such as age, sex, smoking habit) of Czech patients treated with gefinitib (138), afatinib (102) and erlotinib (40) in the years 2013-2016 were compared. Apart from significantly lower performance status in the afatinib group, no other statistically significant differences were found.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 15:02

Další aplikace