VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA a Barbora VACKOVÁ. Konference Jan Patočka a naše doba. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konference Jan Patočka a naše doba
Název česky Konference Jan Patočka a naše doba
Název anglicky Jan Patočka Conference and Our Time
Autoři VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA a Barbora VACKOVÁ.
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Filosofie, Fenomenologie, Existencialismus, Jan Patočka, Pedagogická fakulta MU
Klíčová slova anglicky Philosophy, Phenomenology, Existentialism, Jan Patočka, Faculty of Education, MU
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Změněno: 12. 3. 2018 12:55.
Anotace
Konference byla jednou z akcí, kterými si Pedagogická fakulta připomněla pedagogické působení Jana Patočky v letech 1946 – 1948 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity i 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference reflektovalo Patočkův filosofický i občanský odkaz. Pedagogické působení Jana Patočky na Pedagogické fakultě MU je spojeno s jejím založením v roce 1946.
Anotace anglicky
The conference was one of the events in which the Pedagogical Faculty commemorated the pedagogical activities of Jan Patočka in the years 1946 - 1948 at the Pedagogical Faculty of Masaryk University and this year's 40th anniversary of Patoček's death. The focus of the conference reflects Patoček's philosophical as well as civil link. The pedagogical activities of Jan Patočka at the Faculty of Education of Masaryk University are connected with its foundation in 1946
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 05:17