TOMAŠTÍK, Eduard. Giovanni Battista Alovisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službáh Dietrichsteinů. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Mikulov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 2013, č. 1, s. 40-57. ISSN 1211-5800.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Giovanni Battista Alovisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službáh Dietrichsteinů
Název česky Battista Alovisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službáh Dietrichsteinů
Název anglicky Giovanni Battista Alovisi – an Important Composer of Italian Early Baroque Music in the Service Dietrichsteins
Autoři TOMAŠTÍK, Eduard.
Vydání Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav, Mikulov, Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, 1211-5800.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Alovisi, kapelník, raně barokní hudba, Mikulov, Dietrichstein
Klíčová slova anglicky Alovisi, kapellmeister, early baroque music, Mikulov, Dietrichstein
Změnil Změnil: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D., učo 167868. Změněno: 28. 2. 2018 12:20.
Anotace
Předkládaná studie je věnována osobnosti moravského skladatele italského původu Giovanniho Battisty Alouisiho (kolem 1600–1665). Přináší jednak nové životopisné podrobnosti včetně data úmrtí, jednak komplexní zhodnocení jeho díla. Úvodní část je věnována souhrnu životních osudů skladatele. Pro jeho italské období jsou hlavním pramenem titulní listy a dedikace tištěných sbírek, pro období po příchodu do českých zemí máme k dispozici také archivní materiály, zejména jeho dopisy nově identifikované v Moravském zemském archivu.
Anotace anglicky
The present study is devoted to the personality of the Moravian composer of the Italian origin of Giovanni Battista Alouisi (around 1600-1665). It brings new biographical details, including the date of death, on the one hand, and complex appreciation of his work. The introductory part is devoted to the composer's life fate. For his Italian period, the main source is the title sheets and the dedication of the printed ones collections, for the period after the arrival in the Czech lands we also have archive materials, especially his letters newly identified in the Moravian Land archive
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2021 14:14