ULMAN, Vladimír, Martin MAŠKA, Klas E G MAGNUSSON, Olaf RONNEBERGER, Carsten HAUBOLD, Nathalie HARDER, Pavel MATULA, Petr MATULA, David SVOBODA, Miroslav RADOJEVIC, Ihor SMAL, Karl ROHR, Joakim JALDÉN, Helen M BLAU, Oleh DZYUBACHYK, Boudewijn LELIEVELDT, Pengdong XIAO, Yuexiang LI, Siu-Yeung CHO, Alexandre C DUFOUR, Jean-Christophe OLIVO-MARIN, Constantino C REYES-ALDASORO, Jose A SOLIS-LEMUS, Robert BENSCH, Thomas BROX, Johannes STEGMAIER, Ralf MIKUT, Steffen WOLF, Fred A HAMPRECHT, Tiago ESTEVES, Pedro QUELHAS, Ömer DEMIREL, Lars MALMSTRÖM, Florian JUG, Pavel TOMANCAK, Erik MEIJERING, Arrate MUÑOZ-BARRUTIA, Michal KOZUBEK a Carlos ORTIZ-DE-SOLORZANO. An objective comparison of cell-tracking algorithms. Nature Methods. Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature, 2017, roč. 14, č. 12, s. 1141-1152. ISSN 1548-7091. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/nmeth.4473.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název An objective comparison of cell-tracking algorithms
Název česky Objektivní porovnání algoritmů pro sledování buněk
Autoři ULMAN, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí), Martin MAŠKA (203 Česká republika, domácí), Klas E G MAGNUSSON (752 Švédsko), Olaf RONNEBERGER (276 Německo), Carsten HAUBOLD (276 Německo), Nathalie HARDER (276 Německo), Pavel MATULA (203 Česká republika, domácí), Petr MATULA (203 Česká republika, domácí), David SVOBODA (203 Česká republika, domácí), Miroslav RADOJEVIC (528 Nizozemské království), Ihor SMAL (528 Nizozemské království), Karl ROHR (276 Německo), Joakim JALDÉN (752 Švédsko), Helen M BLAU (752 Švédsko), Oleh DZYUBACHYK (528 Nizozemské království), Boudewijn LELIEVELDT (528 Nizozemské království), Pengdong XIAO (156 Čína), Yuexiang LI (156 Čína), Siu-Yeung CHO (156 Čína), Alexandre C DUFOUR (250 Francie), Jean-Christophe OLIVO-MARIN (250 Francie), Constantino C REYES-ALDASORO (724 Španělsko), Jose A SOLIS-LEMUS (724 Španělsko), Robert BENSCH (276 Německo), Thomas BROX (276 Německo), Johannes STEGMAIER (276 Německo), Ralf MIKUT (276 Německo), Steffen WOLF (276 Německo), Fred A HAMPRECHT (276 Německo), Tiago ESTEVES (620 Portugalsko), Pedro QUELHAS (620 Portugalsko), Ömer DEMIREL (756 Švýcarsko), Lars MALMSTRÖM (752 Švédsko), Florian JUG (276 Německo), Pavel TOMANCAK (276 Německo), Erik MEIJERING (528 Nizozemské království), Arrate MUÑOZ-BARRUTIA (724 Španělsko), Michal KOZUBEK (203 Česká republika, domácí) a Carlos ORTIZ-DE-SOLORZANO (724 Španělsko).
Vydání Nature Methods, Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature, 2017, 1548-7091.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 26.919
Kód RIV RIV/00216224:14330/17:00095272
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Doi http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.4473
UT WoS 000416604800015
Klíčová slova česky Pohyb buněk; Zpracování obrazu
Klíčová slova anglicky Cell migration; Image processing
Štítky CBIA, cbia-web
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D., učo 2927. Změněno: 9. 2. 2022 09:15.
Anotace
We present a combined report on the results of three editions of the Cell Tracking Challenge, an ongoing initiative aimed at promoting the development and objective evaluation of cell tracking algorithms. We analyze the results using performance measures for segmentation and tracking that rank all participating methods. We also analyze the performance of all algorithms in terms of biological measures and their practical usability.
Anotace česky
Článek prezentuje zprávu zahrnující výsledky tří vydání Cell Tracking Challenge, pokračující iniciativě zaměřené na rozvoj a objektivní porovnávání algoritmů sledování buněk. Článek analyzuje výsledky detekování a sledování buněk pomocí několika výkonnostních metrik a na základě toho vypočítává pořadí hodnocených metod. Článek dále analyzuje výkonnosti těchto algoritmů na základě tzv. biologicky inspirovaných metric a také na základě jejich praktické užitnosti.
Návaznosti
GBP302/12/G157, projekt VaVNázev: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii
Investor: Grantová agentura ČR, Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii
LTC17016, projekt VaVNázev: Benchmarking algoritmů segmentace a sledování buněk
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Benchmarking algoritmů segmentace a sledování buněk, INTER-COST
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2024 07:59