HORÁKOVÁ, Jana a Eva ŠLESINGEROVÁ. Člověk Bůh – Homo Deus : Extenze a transformace lidství, 25. 1. 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Člověk Bůh – Homo Deus : Extenze a transformace lidství, 25. 1. 2017
Název anglicky Homo Deus : Extensions and transformations of humanity, 25. 1. 2017
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva ŠLESINGEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Doprovodný program k výstavě Federica Díaze Big Light
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00108779
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Člověk Bůh; extenze; transformace; lidství
Klíčová slova anglicky Homo Deus; extensions; transformations; humanity
Změnil Změnil: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D., učo 40864. Změněno: 27. 3. 2020 11:09.
Anotace
Diskuse pro širokou veřejnost inspirovaná projektem BIG LIGHT se dotýkala dvou témat: Směřuje budoucnost lidstva k entropii, rozkladu a transformaci biologického druhu? Jak lze vykládat návrat imaginárna a symbolična, vytěsněných racionálním přístupem moderní společnosti, a nové formy animismu a totemismu? Pozvaní řečníci: Martina Ivičič, Ladislav Hohoš, Jozef Kelemen, Jozef Cseres.
Anotace anglicky
The discussion for the general public inspired by BIG LIGHT exhibition touched on two themes: Is it the future of humanity guiding to entropy, decay, and transformation of the biological species? How can we interpret the return of imaginary and symbolic, displaced by the rational approach of modern society, and new forms of animism and totemism? Invited speakers: Martina Ivičič, Ladislav Hohoš, Jozef Kelemen, Jozef Cseres.
Návaznosti
MUNI/A/1055/2016, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část IV.
Investor: Masarykova univerzita, Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část IV., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 01:44