BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina. "The Biggest Institute in Monarchy and the Third Biggest in Europe": 19th Century Public Discourse on Urban Elites and the Care for the Children at Risk in Brno. In Urban Societ- ies of Central and Eastern Europe in the 17th-19th Centuries: Continuity and Changes of Elites (Vytautas Magnus University, Kaunas). 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "The Biggest Institute in Monarchy and the Third Biggest in Europe": 19th Century Public Discourse on Urban Elites and the Care for the Children at Risk in Brno
Název česky "Největší ústav v monarchii a třetí největší v Evropě": veřejný diskurz o městských elitách a jejich péči o ohrožené děti v Brně v 19. st.
Autoři BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina (440 Litva, garant, domácí).
Vydání Urban Societ- ies of Central and Eastern Europe in the 17th-19th Centuries: Continuity and Changes of Elites (Vytautas Magnus University, Kaunas), 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor History
Stát vydavatele Litva
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00095316
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Ohrožené děti; instituční péče; socializace elit; Morava v 19 století
Klíčová slova anglicky Children at risk; residential care; elite sociealisation; nineteenth-century Moravia
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A., učo 69850. Změněno: 28. 3. 2018 16:32.
Anotace
19th century philanthropy may be interpreted as a measure for urban elites to create and confirm their elite position and by the same to promote their values by founding important public institutions in the city. The paper analysed the role of heterogeneous elites in the formation of care for the children at risk in Brno. The trend of creating huge instituions of residential care was explained by the need of urban elites for prestigious publicity. It traced the changes in the public discourse at the period, when the public financing was increasing and the institutes expanded.
Anotace česky
Příspěvek pojednával o filantropii jako prostředku městských elit utvrdit své elitní postavení a zároveň prosazovat své hodnoty prostřednictvím zakládání důležitých veřejných institucí v městě. Analyzoval roli různorodých elit při formování péče o ohrožené děti v Brně a zejména vysvětloval tendenci vytvářet velké ústavy pro ohrožené děti potřebou městských elit pro pozitivní publicitu. Příspěvek sledoval změny veřejného diskurzu v období, kdy se zvyšoval podíl veřejného financování a ústavy se rozšiřovaly.
Návaznosti
GA15-10625S, projekt VaVNázev: Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2019 16:03