BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina. Artists and Nobility in East-Central Europe Elite Socialization in Vilnius and Brno Newspaper Discourse in 1795-1863. Berlin / Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. 242 s. Elitenwandel in der Moderne 19. ISBN 978-3-11-049051-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Artists and Nobility in East-Central Europe Elite Socialization in Vilnius and Brno Newspaper Discourse in 1795-1863
Autoři BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ, Halina (440 Litva, garant, domácí).
Vydání Berlin / Boston, 242 s. Elitenwandel in der Moderne 19, 2017.
Nakladatel Walter de Gruyter GmbH
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor History
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00099115
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-11-049051-0
Klíčová slova česky socializace elit; přeměna elit; Litva 19. st.; Morava 19. st.; umělci; šlechta
Klíčová slova anglicky elite socialization; the change of elites; Lithuania in the nineteenth century; Moravia in the nineteenth century; artists; nobility
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A., učo 69850. Změněno: 28. 3. 2018 16:37.
Anotace
The book analyzes the collective career of the artistic profession in Brno and Vilnius and the necessity to copy the behavior of the elites of the Old Regime. The "noble" values, which shaped the artistic careers in the 19th century press, were charity, good taste, cosmopolitanism and patriotism. The newspaper discourse disposed potential to integrate and to smuggle novelties by exposing old values.
Anotace česky
Kniha analyzuje kolektivní kariéru umělců v Brně a ve Vilniusu a jejích potřebu kopírovat chování starých elit. "Ušlechtilé" hodnoty, které formovaly kariéry umělců v tisku 19. st., byly dobročinnost, vkus, kosmopolitní orientace a vlastenectví. Novinový diskurz se opíral o hodnoty starých elit, ale disponoval potenciálem integrovat středostavovské obecenstvo a propašovat nové hodnoty při exponování těch starých.
Návaznosti
MUNI/A/0831/2016, interní kód MUNázev: Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2017 (Akronym: SpecOJBa17)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2019 15:45