VRUBEL, Martin. Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Inclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Accessibility of Colleges for People with Disabilities
Název česky Přístupnost vysokých škol pro osoby se zdravotním postižením
Autoři VRUBEL, Martin.
Vydání Inclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support, 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Gruzie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky student; postižení; přístupnost; vysoká škola; postoje; bariéry
Klíčová slova anglicky student; disability; accessibility; college; attitudes; bariers
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS., učo 84416. Změněno: 11. 3. 2018 18:33.
Anotace
The contribution is based on the assumption that universities should be accessible to all people without distinction. Student success and failure should be based on criteria that are common to all students. The criterion of success or failure must not be a disability. Students with disabilities often have learning difficulties due to barriers (from the negative attitudes of teachers and students to the hard barriers of school buildings). Disabled teachers can not work in universities because of the same barriers as students can not study. This paper will focus on how to remove hard (architectural) barriers in old buildings - here are examples of good practice that can be an inspiration for other universities.
Anotace česky
Příspěvek vychází z předpokladu, že univerzity by měly být přístupné všem lidem bez rozdílu. Studentský úspěch a neúspěch by měl být založen na kritériích, které jsou společné všem studentům. Kritériem úspěchu nebo selhání nesmí být zdravotní postižení. Studenti se zdravotním postižením mají často problémy s učením v důsledku překážek (od negativních postojů učitelů a studentů až k tvrdým bariérám školních budov). Učitelům se zdravotním postižením nemohou pracovat na vysokých školách kvůli stejným překážkám, kvůli kterým na nich nemohou studovat studenti. Tvrdé bariéry tak mají dvojí negativní efekt. Tento článek se zaměří na to, jak odstranit tvrdé (architektonické) bariéry ve starých budovách - zde jsou příklady dobré praxe, která může být inspirací pro jiné vysoké školy.
Návaznosti
2015-2951/001-001, interní kód MUNázev: Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education (Akronym: DARE)
Investor: Evropská unie, Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2020 10:11