LOJDOVÁ, Tereza a Zdeňka HLADKÁ. K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny). Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 207-214. ISSN 0027-8203.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny)
Název anglicky On the success of recommendations relating to codification published in the section Drobnosti (on the material of borrowings form English)
Autoři LOJDOVÁ, Tereza (203 Česká republika, domácí) a Zdeňka HLADKÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, 0027-8203.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00099463
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky anglicismy v češtině; rubrika Drobnosti; kodifikační predikce
Klíčová slova anglicky borrowing from English in Czech; Drobnosti [short texts] in the journal Naše řeč [Our Speech]; predictions relating to codification
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 23. 3. 2018 14:22.
Anotace
Na materiálu přejímek z angličtiny příspěvek hodnotí předpovědi lingvistů publikované v rubrice Drobnosti v časopise Naše řeč v letech mezi dvěma kodifikacemi českého pravopisu (1957–1993). Cílem bylo zhodnotit úspěšnost predikcí ve vztahu k pozdější kodifikaci a dalšímu vývoji v úzu.
Anotace anglicky
Based on borrowings from English, this contribution provides a survey of recommendations published in the section Drobnosti [Short texts] in the journal Naše řeč [Our Speech] during the years between the two codifications of Czech orthography (1957–1993). The aim is to map the success of the predictions in relation to later codification and development in usage.
Návaznosti
MUNI/A/0915/2016, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2019 07:48