POTĚŠIL, Lukáš. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016. 836 s. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-409-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dopravní právo
Název česky Dopravní právo
Název anglicky Traffic Law
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání Praha, 836 s. Praktická knihovna, 2016.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-409-4
Klíčová slova česky dopravní právo, správní delikty, trestné činy
Klíčová slova anglicky transport law; administrative ofences; crimes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 26. 1. 2018 12:25.
Anotace
Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
Anotace anglicky
The publication defines the individual facts of administrative offenses contained in the legislation in the field of transport in terms of administrative punishment.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2019 11:57