JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation
Název česky Postoje českých učitelů k implementaci kurikulární reformy
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš JANKO (203 Česká republika, domácí), Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr KNECHT (203 Česká republika, domácí) a Michaela SPURNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly, Berlin, WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, 1210-3055.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00100823
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0006
UT WoS 000425913800006
Klíčová slova česky kurikulum; kurikulární reforma; implementace; postoje učitelů
Klíčová slova anglicky curriculum; curriculum reform; implementation; teacher attitudes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 2. 2019 16:33.
Anotace
The study focuses on the implementation of curriculum reform in grammar schools in the Czech Republic. The purpose of this study was to explore the attitudes of grammar school teachers towards the reform and its implementation. The perceived benefits of and problems with the curriculum reform were measured using closed-ended items (on a Likert scale). The research sample of this questionnaire survey consisted of 1,098 teachers from 58 schools. The results indicate that the reform has been more readily accepted in pilot schools than in non-pilot schools. In general, it can be concluded that although there was support for the main ideas behind the reform, the majority of teachers have not accepted the reform as a whole. The multiple regression analysis revealed that gender, position, length of teaching experience, and knowledge of specific characteristics of curriculum reform did not significantly contribute to teachers’ acceptance of the curriculum reform.
Anotace česky
Studie se zaměřuje na implementaci kurikulární reformy na gymnáziích v České republice. Cílem studie bylo popsat postoje učitelů gymnázií k reformě a její implementaci. Vnímané výhody a problémy související s kurikulární reformou byly zjišťovány pomocí uzavřených položek na Likertově škále. Výzkumný soubor dotazníkového šetření zahrnoval 1098 učitelů ze 58 gymnázií. Výsledky naznačují, že reforma byla více přijata na pilotních školách než na nepilotních. Celkově vzato lze konstatovat, že většina učitelů reformu nepřijala. Regresní analýza odhalila, že proměnné pohlaví, pozice na škole, délka učitelské praxe a povědomí o specifických charakteristikách reformy nemají na přijetí reformy signifikantní vliv.
Návaznosti
GA15-05122S, projekt VaVNázev: Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2024 12:24