BERAN, Vlastimil a Jana GODAROVÁ. Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2018. 49 s. ISBN 978-80-7416-319-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015
Název česky Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015
Autoři BERAN, Vlastimil a Jana GODAROVÁ.
Vydání Praha, 49 s. 2018.
Nakladatel Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISBN 978-80-7416-319-7
Klíčová slova česky seniorská domácnost, demografický vývoj; příjmy a výdaje seniorských domácností; inflace a index spotřebitelských cen
Klíčová slova anglicky Senior Households; Demographic Development; Income and Expenditure of Senior Household; Inflation and Consumer Price Index
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Změněno: 24. 7. 2019 09:24.
Anotace
Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010 - 2015. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, na kterou navazuje rozbor příjmové a výdajové stránky hospodaření seniorů se zohledněním inflace v podobě obecného spotřebitelského indexu a indexu spotřebitelských cen důchodců. Zpráva čerpá z dat Českého statistického úřadu - Statistika rodinných účtů a EU-SILC.
Anotace anglicky
The report informs readers of the results of the research aimed at mapping the financial situation of the senior households in the Czech Republic in years 2010 to 2015. The first part of the report presents a prediction of development of the senior proportion of the population. In the following part it concentrates on analysis of income and expenditure of senior budgets, and it considers also inflation, the general consumer price index and the special consumer price index for senior households. The report draws on data from the Czech Statistical Office - the Household Budget Survey and EU-SILC.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 04:39