NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. In IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 67 s. ISBN 978-80-210-8749-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Název česky IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Název anglicky IX. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí) a Iva JANOUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury, 67 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100116
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8749-1
Klíčová slova česky studentská konference; jazykověda; literatura; didaktika
Klíčová slova anglicky students´conference; linguistics; literature; didactics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 14. 3. 2018 17:48.
Anotace
Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 23. 3. 2017 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Dva články jsou literární (Šárka Ivanovičová – Cirkusové motivy v díle Ivana Olbrachta a Lucie Mikušová – Postavy Sherlocka Holmese a Johna Watsona v povídkách Rudolfa Čechury), čtyři jsou orientovány didakticky (Iva Janoušová – Čtenářská gramotnost žáků v souvislosti s používáním metod kritického myšlení ve výuce, Petra Tužilová – Náhled na mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR, Hana Havelková – Žák s odlišným mateřským jazykem v procesu osvojování jazyka českého a Anna Heraltová – Teoretická východiska pro ověřování dovednosti práce s textem u romských žáků na 1. stupni ZŠ), dva jsou zaměřeny jazykově (Pavlína Zouharová – Reklama – její typy a jazykové prostředky a Jesika Mlčochová – Tvorba e-learningových materiálů pro portál Umíme česky.cz).
Anotace anglicky
The publication presents contributions from a scientific conference that took place on 23rd March 2017. There were university students of bachelor’s, master’s and doctor’s study who participated at the conference. Two articles are literary (Šárka Ivanovičová – Circus Motives in Ivan Olbracht’s Works and Lucie Mikušová – Characters of Sherlock Holmes and John Watson in Rudolf Čechura’s Stories), four articles are didactical (Iva Janoušová – Pupils’ Reading Literacy in Connection with Usage of Critical Thinking Methods in Teaching, Petra Tužilová – Look at Medial Image of Children’s Readership and Reading Literacy in the Czech Republic, Hana Havelková – Pupil with a Different Mother Tongue in Process of Czech Language Acquirement and Anna Heraltová – Theoretic Foundations for Verification of Romany Children’s Ability to Work with Texts at Elementary Schools), two articles are focused on linguistics (Pavlína Zouharová – Advertising – its Types and Language Means and Jesika Mlčochová – Creation of E-learning Materials for Portal Umíme česky.cz).
Návaznosti
MUNI/A/0941/2015, interní kód MUNázev: Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 19:50