NOVÁKOVÁ, Ester. Slovenská inspirace Vlasty Štáflové. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor: vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup - expanze. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2017. s. 137-142. Český a slovenský kulturní a politický prostor. ISBN 978-80-906183-9-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovenská inspirace Vlasty Štáflové
Název česky Slovenská inspirace Vlasty Štáflové
Název anglicky Slovak inspiration of Vlasta Štáflová
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Český a slovenský kulturní a politický prostor: vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup - expanze, od s. 137-142, 6 s. Český a slovenský kulturní a politický prostor, 2017.
Nakladatel Jan Sojnek - Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60204 General literature studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100120
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-906183-9-8
Klíčová slova česky česká literatura; Slovensko; Vlasta Štáflová; výzkum; interpretace
Klíčová slova anglicky Czech literature; Slovakia; Vlasta Štáflová; research; interpretetion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 6. 4. 2018 13:59.
Anotace
Vlasta Štáflová (1907–1945) patřila k autorům, kteří se v meziválečném období snažili přiblížit Slovensko českým čtenářům. Studie, čerpající z původního výzkumu, se zaměřuje zejména na román Závrať (1937). Autorka v něm pomocí zevrubného portrétu protagonisty tematizuje ideál soužití člověka s přírodou, která jedince pozitivně utváří v duchu etických hodnot. Studie upozorňuje na ruralistické prvky románu a text interpretuje.
Anotace anglicky
Vlasta Štáflová (1907–1945) belonged to authors who endeavoured to give Czech readers an idea of Slovakia in the interwar period. Study drawing inspiration from original research applies mainly to the novel Závrať (1937). The author, using a detailed protagonist’s portrait, interprets the issue of an ideal of coexistence between human and nature that forms individuals positively in the spirit of ethical values. Study calls attention to motives of ruralism and interprets the text of novel.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 20:39