SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, s. 161-175. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cognitive aspects of interpretation of image data
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Radovan ŠIKL (203 Česká republika, domácí).
Vydání CHAM, Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences, od s. 161-175, 15 s. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104, 2017.
Nakladatel SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 10508 Physical geography
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100343
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-319-54818-0
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11
UT WoS 000448916800012
Klíčová slova anglicky Aerial photo; Airborne data; Image Data; Image interpretation; Map; Satellite data; Visual interpretation
Štítky topvydavatel
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 2. 2019 11:53.
Anotace
Interpretation of image data (one of the basic geographic skills—Řezníčková et al., Standards and research in geography education. Current trends and international issues, pp 37–49, 2014) is a complex of complicated intellectual operations, which is based on visual perception (for example, when working with a map, then we can talk about mapping skills—Hanus and Marada, Geografie 119(4):406–422, 2014). The theoretical part of the study summarizes the scientific knowledge of processes of visual perception applied in the process of visual interpretation of satellite, aircraft and map image data. The authors present partial phases of image data interpreting process: from the initial recording of the image to detection, identification and objects classification. The complexity of the cognitive process with regard to biological and psychological characteristics of the individual are highlighted. The research section presents the results of image data interpretation research according to gender of individuals/research respondents. The research results show (1) a consistent success rate and (2) a consistent speed of problem solving when dealing with image data of aerial and satellite images. The results were slightly surprising with respect to research results concerning map interpretation where respondents attain different degrees of success rate depending on gender. (There is also ISSN 2198-4182 and on-line ISBN 978-3-319-54819-7.)
Anotace česky
Interpretace obrazových dat (jedna ze základních geografických dovedností - Řezníčková et al., Normy a výzkum v geografickém vzdělávání, aktuální trendy a mezinárodní otázky, s. 37-49, 2014) je komplex složitých intelektuálních operací, vnímání (například při práci s mapou pak můžeme hovořit o mapování dovedností - Hanus a Marada, Geografie 119 (4): 406-422, 2014). Teoretická část studie shrnuje vědecké poznatky o procesech vizuálního vnímání aplikované v procesu vizuální interpretace satelitních, letadlových a mapových obrazových dat. Autoři uvádí dílčí fáze procesu interpretace obrazových dat: od počátečního záznamu obrazu k detekci, identifikaci a klasifikaci objektů. Vyzdvihují složitost kognitivního procesu s ohledem na biologické a psychologické vlastnosti jednotlivce. V části výzkumu jsou prezentovány výsledky výzkumu interpretace obrazových dat podle pohlaví jednotlivců / výzkumných respondentů. Výsledky výzkumu ukazují (1) konzistentní míru úspěšnosti a (2) konzistentní rychlost řešení problémů při zpracování obrazových dat leteckých a satelitních snímků. Výsledky byly mírně překvapující, pokud jde o výsledky týkající se interpretace map, kde respondenti dosahují různých stupňů úspěšnosti v závislosti na pohlaví. (Publikace má též ISSN 2198-4182 a on-line ISBN 978-3-319-40585-8.)
VytisknoutZobrazeno: 17. 6. 2024 16:54