GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ and Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii (Teaching medical Latin: theory in practice, practice in theory). In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii
Name (in English) Teaching medical Latin: theory in practice, practice in theory
Authors GACHALLOVÁ, Natália (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marie OKÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tereza ŠEVČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Program
RIV identification code RIV/00216224:14640/18:00102425
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) Lékařská terminologie; Latina; LSP
Keywords in English Medical Terminology; Latin; LSP
Tags Language for Specific Purposes, Latin, medical terminology
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 23/4/2019 17:15.
Abstract
Workshop představil koncepci výuky latinské terminologie na Lékařské fakultě se zaměřením na některá její specifika. Praktická část byla věnována jak možnostem a způsobům využití autentického lékařského materiálu ve výuce tak ukázkám interaktivních cvičení na zvládnutí slovotvorby v lékařském prostředí. Účastníci měli možnost vyzkoušet si různé typy aktivit určené k procvičování anatomické i klinické terminologie a latinských slovotvorných principů.
Abstract (in English)
The workshop presented the concepts used in teaching Latin and Greek Medical Terminology at Medical Faculty with focus put on its specifics. Practical part was dedicated to the possibilities and methods of using authentic medical records in class as well as to the interactive exercises designed for students to encompass word compounding in medical fields. Participants had the opportunity to explore various types of activities exercising anatomic and clinical terminology as well as word compounding principles applied in medical terminology.
PrintDisplayed: 23/9/2021 19:33