EN

Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České Republice

JARKOVSKÝ, Jiří, Klára BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a M. LUKÁŠ. Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České Republice. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 71, č. 6, s. 501-509. ISSN 1804-7874.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České Republice
Název anglicky Epidemiology, hospitalization and migration of patients with IBD under specialized care in the Czech Republic
Autoři JARKOVSKÝ, Jiří (203 Česká republika, domácí), Klára BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Karel HEJDUK (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí) a M. LUKÁŠ (203 Česká republika).
Vydání Gastroenterologie a hepatologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, 1804-7874.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00095714
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Crohnova nemoc; epidemiologie; hospitalizace; mortalita; ulcerózní kolitida
Klíčová slova anglicky Crohn's disease; Epidemiology; Hospitalization; Mortality; Ulcerative colitis
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 23. 3. 2018 10:38.
Anotace
Analyzovat data z let 2007–2013, která jsou spravována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) u pacientů s Crohnovou chorobou (CD – Crohn’s disease) a ulcerózní kolitidou (UC – ulcerative colitis), s ohledem na incidenci, prevalenci, počty hospitalizací, mortalitu a migraci pacientů za poskytováním specializované péče. Soubor pacientů a metodika: Byla provedena analýza dat celkem z 19 979 081 hospitalizačních záznamů, z databáze Národního onkologického registru, výkazu oboru gastroenterologie a z listů o prohlídce zemřelého, která jsou dlouhodobě spravována ÚZIS ČR a která byla zjištěna v letech 2007–2013. Výsledky: Celopopulační incidence CD a UC vykazovaly v průběhu 7letého intervalu výrazný a setrvalý vzestup a dosáhly hodnot 22,7, resp. 27,9/100 000. Celkový počet dispenzarizovaných pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) zahrnuje 46 608 unikátních rodných čísel. Zjištěná mortalita u CD je relativně nízká a pohybuje se ve sledovaném období kolem hodnoty 0,4 %. V případě UC je mortalita v porovnání s CD 6× vyšší (2,3 %), zvláště u operovaných pacientů. Překvapující je relativně nízký počet operovaných pacientů s UC, který nepřevyšuje 60 případů ročně. Podle očekávání jsou hlavními centry pro dispenzarizaci a hospitalizaci IBD pacientů velká města s fakultními a mimofakultními specializovanými pracovišti v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Závěr: Práce analyzuje unikátní data poskytnutá ÚZIS ČR, která dokumentují významně vyšší incidenci a prevalenci IBD v ČR, než se původně očekávalo, a narůstající incidenci těchto nemocí v posledních letech. Mortalita u nemocných s UC byla 6× vyšší v porovnání s pacienty s CD.
Anotace anglicky
Aim: To analyse data obtained by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS CR)from patients with Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) under specialized care in terms of incidence, prevalence, hospitalization, mortality and patient migration. Patients and Methods: We analysed data from 19,797,081 hospitalization records, a database of death records, annual gastroenterology reports and the Czech National Cancer Registry related to the diagnosis of CD and UC in 2007-2015 obtained by the IHIS CR. Results: The incidence of CD and UC sharply increased over this period and reached 22.7 and 27.9 cases per 100,000 people, respectively. A total of 46,608 patients were followed up in the Czech Republic. The mortality rate of CD patients was relatively low and remained stable overtime at around 0.4%. By contrast, the mortality rate of UC patients was 6-fold higher and was particularly high in those who underwent surgery. Surprisingly, only 60 UC patients were operated on annually. As expected, the most important healthcare sites dedicated to the management of inflammatory bowel disease (IBD) are located in the largest cities of the Czech Republic, including teaching and non-teaching hospitals in Prague, Brno, Ostrava and Hradec Kralove. Conclusions: This study analysed data obtained by the IHIS CR. The prevalence of IBD was higher than expected and its incidence increased recent years. The mortality rate of UC patients was 6-fold higher than that of CD patients.
Návaznosti
MUNI/A/1106/2016, interní kód MUNázev: Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit IV (Akronym: VýDiTeHeMA IV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NV15-25809A, projekt VaVNázev: Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 16:36

Další aplikace