EN

Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď?

DOKULIL, Miloš. Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď? In Jan Svoboda, Aleš Prázný. „Česká otázka“ a dnešní doba. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2017. s. 83-108, 26 s. ISBN 978-80-7007-505-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď?
Název anglicky Is There a Satisfactory `Czech´ Response Today to a `Czech Question´?
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, „Česká otázka“ a dnešní doba, od s. 83-108, 26 s. 2017.
Nakladatel Filosofický ústav AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/17:00100566
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7007-505-0
Klíčová slova česky Masaryk; Česká otázka
Klíčová slova anglicky Masaryk; Czech Question
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 23. 4. 2018 12:32.
Anotace
Samotná otázka musí být smysluplná. Zvýšený emancipační ruch Čechů začal roku 1848, dva roky před narozením Tomáše Masaryka. Od svého příchodu do Prahy byl Masaryk svým pojetím "českých problémů" vystaven šikanám. Počítal též po roce 1918 se "svérázností" Rakouska a s problematikou menšin v ČSR. Zcela odlišné "podhoubí času" vyvstalo po roce 1945. To zjevné čekání na zázrak v české politice po roce 1895 je svým způsobem obdobné stavu k roku 2015; včetně problematizované "české státnosti". Dokonce ještě nápadněji dnes; jako kdybychom žádné otázky ani neměli.
Anotace anglicky
From the very beginning the question as such must be meaningful. A higher Czech emancipation activity started in 1848, two years before the birth of Thomas Masaryk. When he came in Prague,through his conception of "Czech problems" he was exposed to bullying. After 1918, he took into account the "selfhood" of Austria and the individuality of Czechoslovak minorities. A totally different "time mycelium" sprang up after 1945. This waiting for a miracle in the Czech politics after 1895 is similar to its way in 2015; including the doubtful "Czech statehood". More strikingly today; as if we had no questions as such.
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2019 14:02

Další aplikace