HLADKÁ, Zdeňka. Recenze: František Čermák-Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník. Slovo a slovesnost, AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2018, roč. 79, č. 1, s. 76-79. ISSN 0037-7031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Recenze: František Čermák-Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník
Název anglicky František Čermák-Jan Holub (eds.): Dictionary of Czech phraseology and idiomatics, 5: Onomasiologic dictionary
Autoři HLADKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Recenze
Obor Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.226 v roce 2017
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00102643
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000428436500006
Klíčová slova česky česká frazeologie a idiomatika; onomaziologie
Klíčová slova anglicky Czech phraseology and idiomatics; onomasiology
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 3. 4. 2019 12:57.
Anotace
Recenze posledního dílu Slovníku české frazeologie a idiomatiky, který z metodicky průkopnického onomaziologického pohledu shrnuje materiál celého lexikografického díla.
Anotace anglicky
A review of the final volume of the Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics , which from a methodologically pioneering onomasiological point of view summarizes the material of the whole lexicographical work.
Návaznosti
MUNI/A/0915/2016, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 8. 2019 17:55