KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa desubstantivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 958-998, 41 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovesa desubstantivní
Název anglicky Desubstantive Verbs
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2, od s. 958-998, 41 s. Jazykověda a literární věda, 2018.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00102659
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-200-2719-1
Klíčová slova česky slovesa; deadjektivní slovesa; sufixace; cirkumfixace; perintegrace; Český národní korpus
Klíčová slova anglicky verbs; desubstantive verbs; suffix; circumfix; perintegration; Czech National Corpus
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 26. 2. 2019 00:52.
Anotace
Kapitola se soustředí na slovesa odvozená od substantiv různé slovotvorné charakteristiky, jejich význam a fungování v konkrétních textech. Na základě počtu sloves s jednotlivými sufixy je hodnocena produktivita slovotvorných typů. Pozornost je věnována též slovotvorné analogii a tzv. perintegraci.
Anotace anglicky
The chapter focuses to the verbs that have been derived from the substantives of various word-formation characteristics, to the meaning and function of the verbs in the texts. On the ground of the number of the verbs with the suffixes the productivity of the word-forming types is described. The attention is paid to the word-formation analogy and to the perintegration.
VytisknoutZobrazeno: 12. 12. 2019 19:52