MALÝ, Tomáš. The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620). Acta Comeniana, Praha: FILOSOFIA, 2016, roč. 30 (LIV), č. 54, s. 151-186. ISSN 0231-5955.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620)
Název česky Systematika jezuitských meditací: Antoine Sucquet a jeho Via vitae aeternae (1620)
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Comeniana, Praha, FILOSOFIA, 2016, 0231-5955.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00100942
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Jezuité; meditace; ars moriendi; emblematika; 17. století; Sucquet
Klíčová slova anglicky Jesuits; meditations; ars moriendi; emblematics; 17th century; Sucquet
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 30. 4. 2019 08:46.
Anotace
In the attempt at a taxonomy of Sucquet’s Via vitae aeternae, three aspects were under scrutiny in this study: Sucquet’s book in the context of ars moriendi literature; the structure of meditations with regard to the thematic layout of text and picture, and the relationship of this structure to Ignatius’s Exercitia spiritualia; the strategy of picture representation and the scope of meaning of the selected categories (time, sin, subject), again in the context of ars moriendi works. The question of the structure of the work was – as a reaction to Fessard’s La dialectique des Exercices spirituels (1956) – considered in confrontation with the meanings of the scenes and themes presented.
Anotace česky
V pokusu o systematiku Sucquetovy Via vitae aeternae byly sledovány tři aspekty: dílo v kontextu knih o dobrém umírání; struktura meditací vzhledem k tematickému rozsahu textu a obrazů, a vztah této struktury k Duchovním cvičením Ignáce z Loyoly; strategie obrazové reprezentace a významový rozsah vybraných kategorií (čas, hřích, subjekt), opět ve vztahu k ars moriendi. Otázka struktury Sucquetova díla je promýšlena - v reakci na Fessardovu Dialektiku Duchovních cvičení (1956) - v kontextu významů prezentovaných scén a témat.
Návaznosti
GB14-36521G, projekt VaVNázev: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání
MUNI/21/MAL/2016, interní kód MUNázev: Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (Akronym: Sémantika jezuitských meditací)
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 02:04