VITURKA, Milan a Zdeněk ŠLEGR. Regional approaches to the interactive assessment of territorial competitiveness, sustainability of development and quality of life. In Staníčková, M., Melecký, L., Kovářová, E.Dvoroková, K.. Proceedings conference of the 4th international conference on European integration. Ostrava: EKF VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 1580-1587, 8 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regional approaches to the interactive assessment of territorial competitiveness, sustainability of development and quality of life
Název česky Regionální přístupy k interaktivním u hodnocení regionální konkurenceschopnosti, udržitelnosti iozvoje a kvality života
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) a Zdeněk ŠLEGR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ostrava, Proceedings conference of the 4th international conference on European integration, od s. 1580-1587, 8 s. 2018.
Nakladatel EKF VŠB-TU Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/18:00102750
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-4169-4
UT WoS 000462093400179
Klíčová slova česky competitiveness - sustainabilit - quality of life - integration - cohesion policy
Klíčová slova anglicky konkurenceschopnost - udržitelnost - kvalita života - kohezní politika
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 9. 4. 2019 11:31.
Anotace
The article deals with the process of evolution from the point of view of social sciences, whose key components are usually considered competition, sustainable development and quality of life. It is divided into three main parts. The first one focuses on assessing the relationship between regional competitiveness and sustainable development. In this context, the hypothesis is verified that in the long term, both concepts are merging. The next part discusses their interactions with the component of quality of life, including the irreplaceable role of integration processes as the basis of social movement. The final part describes the possibilities of conceptualizing the findings with an emphasis on improving the quality of the business and social environment and the evaluation of the effectiveness of the projects. In this context, the article closely follows to rethinking of the European Union's cohesion policy. Keywords: competitiveness, sustainability, quality of life, integration, cohesion policy
Anotace česky
Článek se zabývá procesem evoluce z pohledu společenských věd, které za její klíčové komponenty obvykle pokládají konkurenceschopnost (hybná síla rozvoje), udržitelnost (optimální směr rozvoje) a kvalitu života (hlavní smysl rozvoje). Je rozdělen do tří hlavních částí. První z nich je zaměřena na hodnocení vztahů mezi teritoriální konkurenceschopností a udržitelným rozvojem. V tomto kontextu je ověřována hypotéza, že v dlouhodobém časovém horizontu dochází ke splývání obou pojmů. V následující části jsou pak diskutovány jejich interakce s komponentou kvality života včetně nezastupitelné role integračních procesů jako základu společenského pohybu. V závěrečné části jsou popsány možnosti konceptualizace zjištěných poznatků s důrazem na zlepšování kvality podnikatelského a sociálního prostředí a hodnocení účelnosti rozvojových projektů.
Návaznosti
MUNI/A/0994/2017, interní kód MUNázev: Města, obce, regiony: management, procesy a interakce v teorii a praxi (Akronym: MESTOR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2019 09:32