SAIBERTOVÁ, Simona, Petra JUŘENÍKOVÁ, Libor SOBEK a Petr JAŠŠO. Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2017. 100 s. ISSN 1801-6103.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním.
Název česky Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
Název anglicky Specific Barrier Care and Preventive Measures in Patients with Infectious Diseases
Autoři SAIBERTOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí), Petra JUŘENÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Libor SOBEK (203 Česká republika) a Petr JAŠŠO (203 Česká republika).
Vydání Brno, 100 s. 2017.
Nakladatel Centrum biostatistiky a analýz MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00102770
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1801-6103
Klíčová slova česky infekční onemocnění; BSL 1-4; bariérová péče
Klíčová slova anglicky infectious diseases; BSL 1-4; barrier care
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 11. 3. 2019 14:17.
Anotace
Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.
Anotace anglicky
Teaching aid for nursing care in infectious medicine is geared to the specifics of barrier care and specific preventive procedures for patient care with suspected highly contagious diseases, including other measures aimed at protecting the population. The subject of the educational support is the expert texts containing the specifics of the barrier care according to the hazards of the biological agents according to the level of BSL 1-4 in connection with the legislation of the Czech Republic and the European Union. Teaching texts are complemented by author's pictures and author's videos, including the use of special protective aids and tools for dealing with an infectious patient. The main aim of the publication is to use the knowledge of students to strengthen the skills during training in the subject of Intensive Nursing Care in Infectious Medicine - Exercise and support of individual study development of students in the area of provision of specific nursing care for a patient with an infectious disease.
Návaznosti
MUNI/FR/0921/2016, interní kód MUNázev: Inovace předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a preventivní opatření dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní Biological Safety Level.
Investor: Masarykova univerzita, Fond rozvoje MU
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2021 14:59