DEJMAL, Miroslav a Tomasz CYMBALAK. Brick spit-supports – a little known part of kitchen furnaces. Forum Urbes Medii Aevi, Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015, IX, č. 2, s. 272-289. ISSN 1803-1749.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Brick spit-supports – a little known part of kitchen furnaces
Název česky Podstavce pod rožně - málo známá součást kuchyně
Název anglicky Brick spit-supports – a little known part of kitchen furnaces
Autoři DEJMAL, Miroslav a Tomasz CYMBALAK.
Vydání Forum Urbes Medii Aevi, Brno, ARCHAIA Brno o.p.s. 2015, 1803-1749.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky podstavce pod rožně-vybavení kuchyně-cihla-Praha-raný novověk
Klíčová slova anglicky brick spit-supports-kitchen equipment-brick-Prague-Early Modern Age
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D., učo 146729. Změněno: 5. 6. 2018 09:41.
Anotace
Spits and their parts belong to artifacts that were an integral part of many medieval kitchens. We know them from many archeological, iconographical and writtensources. They mainly comprise metal turnspits and various kinds of metal stands anddevices for turning the prepared food.To specific finds belong the brick spit‑supports. They represent a special kind of building ceramics that is not very common. These supports were a fixed part of raised kitchen furnaces and served for holding a metal turnspit above the fire. To characteristic features of these artifacts belong holes or troughs for placing of individual turnspit sand often rich stamped and engraved decoration.The paper is going to present a collection of these artifacts, which were foundduring a rescue archeological research in the locality Palác Národní in the New Town of Prague. During this research, several of these artifacts were found in the area of the original civic parcels. Older known finds from the Czech region have been mostly incorrectly interpreted, unlike the finds in Poland and Western Europe.
Anotace česky
Rošty, rožně a jejich součásti patři k artefaktům, které byly nedílnou částí mnoha středověkých a novověkých kuchyní. Známe je z mnoha archeologických, ikonografických a písemných pramenů. Jedná se většinou o kovové předměty, různé druhy železných uchycujících stojanů a zařízení k otáčení připravovaného pokrmu.K specifickým pomůckám používaným ve středověkých a novověkých kuchyních patřily rovněž keramické podstavce pod rožně. Ty představují speciální druh technické keramiky, která v nálezových fondech archeologických výzkumů z východní části střední Evropy není zcela běžná. Podle dostupných zdrojů byl největší počet těchto artefaktů zaznamenán v západní Evropě, hlavně v Nizozemí.Podstavce byly buď pevnou součástí vyvýšených kuchyňských topenišť, nebo mobilních rožňů a sloužily k uchycení většinou železných opékacích tyčí nebo jehel nad ohněm. K charakteristickým znakům těchto předmětů patří otvory či žlábky pro nasazení jednotlivých kovových tyčí a často bohatá kolkovaná, radélková či rytá výzdoba.Prezentovaný příspěvek přibližuje soubor několika artefaktů, které byly nalezeny při archeologickém výzkumu, jenž na Novém Městě v Praze prováděl odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ. Během terénních práci se zde podařilo na ploše osmi původních měšťanských parcel najít 6 fragmentů podstavců pod rožně.Soubor popisovaných nálezů byl získán v souvislosti se záchranným archeologickým výzkumem realizovaným v roce 2013 v Praze na Novém Městě.
Anotace anglicky
Spits and their parts belong to artifacts that were an integral part of many medieval kitchens. We know them from many archeological, iconographical and writtensources. They mainly comprise metal turnspits and various kinds of metal stands anddevices for turning the prepared food.To specific finds belong the brick spit‑supports. They represent a special kind of building ceramics that is not very common. These supports were a fixed part of raised kitchen furnaces and served for holding a metal turnspit above the fire. To characteristic features of these artifacts belong holes or troughs for placing of individual turnspit sand often rich stamped and engraved decoration.The paper is going to present a collection of these artifacts, which were foundduring a rescue archeological research in the locality Palác Národní in the New Town of Prague. During this research, several of these artifacts were found in the area of the original civic parcels. Older known finds from the Czech region have been mostly incorrectly interpreted, unlike the finds in Poland and Western Europe.
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 10:35