LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie
Název anglicky Classroom management: approaches, fields, strategies
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, domácí) a Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00101070
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.1180
Klíčová slova česky management třídy; řízení třídy; kázeň; klima školní třídy; učitel; výuková interakce, vztah učitele a žáků; žáci.
Klíčová slova anglicky :classroom management; discipline; classroom climate; teacher; teaching interaction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 13. 1. 2020 11:42.
Anotace
Přehledová studie se zabývá systematizací poznatků ke  konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro vyučování a učení, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků. Rozmanité zahraniční i domácí teoretické a výzkumné poznatky k této problematice strukturuje do tří obecných dichotomií. První z nich jsou základní přístupy k řízení třídy, které lze označit za behavioristické či humanistické. Druhou dichotomii tvoří oblasti řízení třídy, kterými jsou management chování (behavioral management) a management výuky (instructional management). Třetí dichotomie zahrnuje konkrétnější strategie řízení třídy, které jsou popsány skrze proaktivní a reaktivní přístupy učitele.
Anotace anglicky
Th is review study is concerned with the systematisation of present knowledge on the concept of classroom management. Classroom management is the complex phenomenon of the creation of the conditions for teaching and learning, the facilitation of the learning process and the assessment of its course and results. Th e study structures a diverse range of fi nding in domestic and foreign specialist literature into three general dichotomies. Th e fi rst of these are the basic approaches to classroom management, which may be considered behaviourist or humanist. Th e second dichotomy arises in the areas of classroom management, defi ned as behavioural management and instructional management. Th e third dichotomy involves more concrete strategies of classroom management, which are described in terms of the proactive or reactive approaches of the teacher.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 10:06